Vilka står bakom?

Initiativet startades av nätverket Klimatsmarta semestrar som består av forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg och Västsverige med syfte att gemensamt adressera turismens bidrag till klimatförändringarna. Nätverket är kopplat till Centrum för turism vid Göteborgs Universitet och till Chalmers Tekniska Högskola.

För ursprunglig finansiering och medverkan i utveckling stod Västra Götalandsregionen via Klimat 2030Centrum för turism vid Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Stad via Miljöförvaltningen och Konsument och medborgarserviceTuristrådet VästsverigeGöteborg & CoMistra Urban Futures och Mistra Sustainable Consumption.

Energimyndigheten finansierade vidare utveckling 2019 inom ramen för ett projekt. 2021-2022 genomfördes ytterligare utveckling och uppdatering av plattformen som finansierades av Västra Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, Mistra Sustainable Consumption, Chalmers och Göteborgs Universitet.

Ytterligare utveckling och uppdatering genomfördes under 2023-2025, med finansiering från Turistrådet Västsverige samt från Energimyndigheten via ett projekt inom KTH.

Huvudman för initiativet är Centrum för turism vid Göteborgs universitet, där Erik Lundberg är projektansvarig. Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers, har varit huvudansvarig för allt sifferunderlag som används och för den metodrapport som har tagits fram, ett arbete som har gjorts tillsammans med Anneli Kamb, doktorand vid KTH (tidigare på Göteborgs Universitet och Chalmers), samt Edvin Månsson, projektassistent vid Chalmers. Fredrik Warberg, Tidsverkstaden ek för, har varit projektledare.

Första versionen av klimatsmartsemester.se släpptes den i maj 2018, version 2.0 i maj 2019., version 3.0 i maj 2022 och denna version 4.0 lanserades i maj 2024.

Kontakt: info@klimatsmartsemester.se