Om Klimatsmart Semester

Klimatsmart Semester är ett initiativ med syfte att bidra till en mer hållbar turism genom att tillhandahålla en digital plattform med verktyg och kunskapsinnehåll om turismens klimatpåverkan. Plattformen underlättar för konsumenter som vill göra klimatsmarta val och den kan bidra till besöksnäringens hållbarhetsarbete, bland annat genom kunskapsspridning och möjligheter för aktörer inom näringen att visa på klimatsmarta sätt att resa och bo.

Genom vårt samarbete med Travel CO₂ finns möjligheter för aktörer inom besöksnäringen och media att använda våra klimatdata och på anpassade sätt presentera dem på sin egen hemsida, blogg eller i annan publikation.